Karen Bagge-Nielsen arbejder i private virksomheder som konsulent inden for bl.a.:

  • LEDERUDVIKLING
  • REKRUTTERING
  • TEAM-BUILDING
  • PERSONLIG UDVIKLING
  • KOMPETENCEUDVIKLING

Karen har gode erfaringer med at anvende GARUDA's værktøjer til udvikling af mennesker og virksomheder.


Igangværende større opgaver og referencer:

Projekt OVERSKUD, et projekt i Håndværksrådet for virksomheder, der inden for nærmeste årrække planlægger ejer-/generationsskifte.

Netværket MorgenFruerne og Netværket ViNK, projekter i Frederikshavn Erhvervsråd for kvindelige ejerledere, der arbejder med udvikling og vækst i deres virksomhed.

Women in Business - WiB, er et nyt projekt i Skagerrakregionen, som skal skabe vækst hos kvindelige erhvervsledere i Sverige, Norge og Danmark.

 

Karen har i flere år arbejdet med organisations- og medarbejderudvikling i private virksomheder. Den faglige ballast er hentet dels fra arbejdet med erhvervskunder i et pengeinstitut og dels fra arbejdet som personale-konsulent i en stor værdibaseret organisation med udviklingsopgaver inden for organisation, ledelse og medarbejdergrupper samt rekrutteringsopgaver.
Karen var daglig leder af Nordjysk Kompetenceudvikling i Frederikshavn frem til 2007.